POLLEN ALLERGI ?

Så snart forået kommer, stiger allergi niveauet.

Dette kan mange danskere mærke ved irritationer som rød øjne, kløe, øjne der løber i vand, og svie.

omkring 20-25% af danskerne lider af allergi, hvor ca. 8-9.000 Danskere rammes at pollenallergi.

 

Men hvad er allergi?

Allergi symptomer kan være høfeber, astma, eller anden form for eksem.

Symptomerne opdages ofte kort tid efter man er blevet udsat for det. Dog kan en reaktion også komme efter længere tid.

Så snart disse symptomer opdages, er det vigtigt at undgå de ting du ikke kan tåle.

 

Allergi kan ofte være arveligt. Har dine forældre eller søskende allergiske sygdomme, har du også større risiko for at udvikle det.

Ved udviklling af allergi sker der en overreaktion i kroppens immunsystem.

Kroppens immunsystem skal forsvare din krop imod angreb af fremmede bakterier, stoffer, og parasitter.

Udvikler du allergi, danner din krop anistoffer, mod stoffer i dine omgivelser, som normalt ikke er skadelige for din krop.

Kroppen laver altså en overreaktion. Risikoen for at udvikle allergi, er størst over for de allergifremkaldende stoffer, som man ofte er i kontakt med.

her b.la. pollen og husstøvmider.

 

 

Allergi og klimaforandringer

Grundet klimaforandringer vil pollensæssonen blive forlænget i fremtiden.

Forskere mener at det varmere klima vil øge planternes vækstsæson med to måneder, hvorfor det også vil give en længere pollensæson på grund af tidligere blomstring for hassel

Nye pollentyper som bynke-ambrosie planten har et kraftigt allergifremkaldende pollen, og den frygtes at udvide sig, og få mere fodfæste i Danmark i forbindelse med klimaforandringerne.

Bynke-ambroise er en invasiv art, som nemt kan tilpasse sig det klima vi har på nuværende tidspunkt.

 

Luft og partikelforurening

Der findes mange stoffer og partikler i luftforureningen som du ikke kan se eller umiddelbart mærke, men som kan have store konsekvenser for dit helbred.

På længere sigt, siges det at luftforurening kan medføre udvikling af lungekræft, hjertekarsygdom, og reduceret lungefuktion.

På kortere sigt kan luftforureningen b.la. forværre astma, give bronkitis, og vejrtrækningsproblemer.

 

Luft og partikelforureningen kommer b.la. fra traffikken, ved forbdræning af benzin og diesel. Derudover kommer den fra skibe, brændeovne, kraftværker, og industriområder.

Generelt kommer meget af luftforureningen i Danmark fra afbrænding af kul, olie, gas, og træ - en del af forureningen kommer også fra produktionsprocesser, her for eksempel plastik.

 

Partiklerne er små stoffer der florerer i vores luft. Bor du for eksempel i et meget trafikkeret område er du mere udsat for partikelforurening.

 

Du kan dele partiklerne op i 4 kategorier:

 

Ultrafine partikler PM0,1 - Nanopartikler, sodpartikler mm.

Inhalerbare partikler PM1 - Virusser, udstødningsgasser

Fine partikler PM2,5 - Bakterier, svampespore, skimmelsvamp, pollen, kvælstofdioxid fra motorer mm.

Grove Partikler PM10 - Pollen, Støv

 

 

Det siges at vi bruger op til 90% a vores tid indenfor

 

Derfor har et godt indeklima stor betydning for dit helbred ! - Et dårligt indeklima kan medfører hoste, dårlig vejrtrækning, hovedpine, og træthed.

Nogle af årsagerne til dårligt indeklima kan være fugt, manglende udluftning, stearinlys, madlavning, manglende filterskift mm.

 

Generelt anbefaler vi:

Udluftning 2 gange om dagen af 15 minutter.

Undgå at tørre tøj indendørs

Luft ud i dit badeværelse og køkken

Tænd din emhætte under madlavning

Afskaf eller begræns brug af brændeovn og stearinlys.

Installer et ventilationsanlæg i din bolig.

Skift dit filter efter anbefalingerne.

 

 

Med et ventilationsanlæg, og et kvalitetsfiltre kan du forbedre dit indeklima markant !

 

Ved at bruge vores kvalitetsfiltre, sikre du en bedre luftkvalitet i dit hjem.

Vores filtre filtrere op til 80% af partiklerne, og filtrere derfor de fine og skadelige partikler fra, inden de kommer ind i din bolig.

Dog er det vigtigt at holde sig til anbefalingerne for filterskift. Har du pollenallergi, og bruger et pollenfilter, anbefaler vi udskiftning 1-2 gange om året.

Hos FilterNew anbefaler vi at du bruger et F7 pollenfilter (ISO ePM1 filter) i indsugningen, uanset om du har allergi eller ej.

Dette filter filtrere og beskytter dig imod de fine og mest skadelige partikler - dette vil et G4 grov filter (ISO Coarse filter) ikke gøre.

- Grovfilteret anbefales til udsugningen, da det sidder i anlægget for at beskytte dit ventilationsanlæg for støv mm. Det vil ikke beskytte dig og din familie for de små partikler.

 

 

 

 

Kilder:

 

Astma & Allergi Danmark

https://allergi.astma-allergi.dk/hvad-er-allergi

https://hoefeber.astma-allergi.dk/hvaderhoefeber

https://hoefeber.astma-allergi.dk/hoefeber/pollen/klimaaendringerogpollen/klimakonsekvensfordig

https://hoefeber.astma-allergi.dk/hoefeber/pollen/klimaaendringerogpollen/laengerepollensaeson

 

Lungeforeningen 

https://www.lunge.dk/luft/viden-hvad-er-partikelforurening

 

Miljø og Fødevareministeriet

https://mst.dk/luft-stoej/luft/hvad-er-luftforurening/

https://mst.dk/luft-stoej/luft/hvad-er-luftforurening/sundhedskonsekvenser-af-luftforurening/statusrapport-om-luftforureningens-indvirkning-paa-sundheden/

 

TV2: https://www.tv2fyn.dk/fyn/pollenallergi-laengere-saeson-og-flere-og-vaerre-symptomer